HLS-K117980 - Ingrid

CV: Ingrid

WMO Consulent

Referentie: HLS-K117980

Voornaam
Ingrid
Geslacht
vrouw
Woonplaats
Barendrecht
Functie
Medisch/zorg/ontspanning:
WMO Consulent
 
Direct reageren

Opleidingen en diploma’s

2017 - 2018 Post-bachelor opleiding Consulent begeleiding Wmo en Wlz HBO Drechtsteden, Diploma behaald
1994 - 1995 MBO+ Administratief/Baliemedewerker Albeda College te Rotterdam, diploma behaald
1981 - 1984 L.E.A.O. Buiten de Veste te Schiedam, diploma behaald

Cursussen
2000 Instructiecursus N.I.Z.W.-encyclopedie , Utrecht
1999 Cursus Patiëntenvoorlichting in Ziekenhuizen, NIGZ Woerden
1999 Cursus Bibliotheekbeheer, GO, Den Haag
1997 - 1998 Receptie- en Baliemedewerker, Vakopleiding Rijnmond


Computervaardigheden:
Ervaren met: MS Word, Excel, Google Mail en Docs.
Registratiesystemen: Plancare, Ecaris, MijnCaress en WIJZ.

Werkervaring

Jan 2019 - heden
Medewerker Centrale Intake
Jeugdbescherming Rotterdam Rijnmond
Dossiervorming d.m.v. registratie en verwerking van binnengekomen juridische zitting stukken/uitspraken; beschikkingen,
Raadsrapportages, zittingsoproepen, zittingslijsten t.b.v. de Jeugdreclassering verwerken, spoed- en crisis meldingen omtrent OTS
en MUHP (uithuisplaatsingen), overdracht zaken andere regio's verwerken, postverwerking, dossiervorming ter prioritering nieuwe
zaken n.a.v. aanmeldingen Jeugdbeschermingsplein. Opvragen van informatie omtrent zaakgegevens bij de Rechtbank en de Raad voor
de Kinderbescherming. Uploaden van rapportages of onderzoeksverslagen van het Parket of de Raad uit JD-online.
Afhandeling terugkoppeling correspondentie t.b.v. de Rechtbank en de Raad voor de Kinderbescherming.

Nov 2017 - Dec 2018
Medewerker Cliëntzaken
St. Pameijer/Mozaik, Rotterdam en Bergen op Zoom
Registratie en verwerking DBC administratie (financiering ZVW) Het aanmaken/openen van DBC’s op basis van de aangeleverde klantgegevens, het invullen van de diagnose op basis van de DSM-V classificatie, vervolgen en afsluiten ter facturatie.
Registratie en verwerking DBBC administratie voor Behandeling en Ambulante Begeleiding. (Financiering Forensische zorg Justitie)
Het aanmaken/openen van DBBC’s op basis van de aangeleverde klantgegevens, het invullen van de diagnose op basis van de DSM-V
classificatie.
Met behulp van het Informatiesysteem Forensische Zorg (IFZO) de aanmeldings- en plaatsingsbrieven met een Justitiële titel verwerken ter controle en borging voor de facturatie.

Aug-Nov 2017
UWV Werkbedrijf en Werkgevers Servicepunt Rijnmond
Deelname aan Workshops en Trainingen Succesvol naar Werk
Netwerk vergroten tijdens bijeenkomst Sterk voor Werk/ Banenmarkt
Advisering LinkedIn profiel en CV-check

2008 - 2017
Medewerker Zorgfinanciering
Laurens, Rotterdam
Administratieve verwerking en registratie klantgegevens op basis van opname DBC/GRZ zorg.
Intake/opname gesprekken.
wachtlijst controle, controle productregistratie t.b.v. facturatie en zorginkoop/financiering, factuur voorbewerking.
1e lijns zorg declaratie.
Planning Revalidatiezorg, agendabeheer behandelaren en cliënten.
Diverse projecten zoals ziekenhuisverplaatste zorg; (blaasverwijdering, thuistoedienings injecties Chemotherapie), Rijndam beddenproject.

2007 - 2008
Medewerker Medisch Secretariaat
Yulius, Barendrecht
Administratieve en secretariële ondersteuning t.b.v. de behandelaren; registratie/plannen van onderzoeken, gesprekken en behandelingen,
agendabeheer/planning behandelaren en cliënten, uitwerken dictafoon, verwerking opname en ontslag. (afdeling Gezinnen)
Schooladministratie t.b.v. de Dagbehandeling.
Archiefbeheer en dossiervorming.
Correspondentie organisatie familiebijeenkomsten.

2000-2006
Secretarieel/Administratief Medewerker B
Laurens, Rotterdam
Bewoners- en Personeelsadministratie beheren.
Receptie/balie werkzaamheden.
Kasgelden Beheer
Dossier- en archiefvorming
Facturatie interne telefonie

1998-2000
Ass. medewerker voorlichting
BAVO RNO Groep
Alle voorkomende secretariële werkzaamheden, teksten aanpassen, folders en brochures bestellen, assisteren bij voorbereidingen
informatiebijeenkomsten.

1987 - 1991
Medewerker Horeca
De Bijenkorf, Rotterdam
Bediening in het restaurant, verkoopmedewerker taarten, gebak, chocolaterie, werkzaamheden horeca administratie
(bestellen van groente en fruit, en brood bij de Groothandel).

1985 -1987 Gemeentewerken Rotterdam
Assistent medewerker Projectmanagement

Gewenste werksituatie

Maximale reisduur
Maakt niet uit
Dienstverband
Fulltime (40 uur/week)
Wisseldienst
N.v.t.
Functie wens
wmo

Overige informatie

Beschikbaarheid
Per direct
Rijbewijs
Nee
Overig
2017 - heden
Vrijwilliger Huisbezoeken 75+ en Een Goed Gesprek bij WMO RADAR
Door de Kanteling in de zorg naar de Wmo werd ik nieuwsgierig naar de nieuwe werkwijze van Zorg en Dienstverlening wat ook
heeft bijgedragen om mijn interesse en kennis binnen de WMO te vergroten en de Post-bachelor opleiding
Consulent begeleiding Wmo en Wlz te gaan volgen. Als vrijwilliger bij WMO Radar ga ik op Huisbezoek bij 75 plussers om te
inventariseren of zij nog betrokken zijn binnen hun netwerk, welke dagelijkse activiteiten zij nog hebben en de veiligheid in en rondom de
woning te signaleren.

2015 - heden
Vrijwilliger Stichting Present Barendrecht i.s.m. de Protestantse
Wijkgemeente waar ik lid van ben.

Meer weten?

Neem contact op met
Hans Houweling
T 010-414 02 82
F 010-414 21 80
M 06-543 17 085
E hans@hls.nl
 
Direct reageren