HLS-V18860 - Arbeidsdeskundige Werkbedrijf

Vacature: Arbeidsdeskundige Werkbedrijf

Referentie: HLS-V18860

Klant / soort bedrijf
UWV Utrecht
Werklocatie:
Utrecht / Flevoland
Functiecategorie
Medisch/zorg/ontspanning
Functienaam
Arbeidsdeskundige
Opleiding
HBO
Dienstverband
Parttime, Fulltime
Salarisindicatie € / mnd, bruto
in overleg
 
Direct solliciteren

Bedrijfsprofiel

Overheidsinstelling op het gebied van werk en inkomen.

Beschrijving functie

Locatie Utrecht.
Minimaal 32 uur.
SRA nummer vermeld op CV.

Het betreft het volledige takenpakket van een arbeidsdeskundige bij het werkbedrijf. De focus ligt onder andere op participatieplannen voor Wajongeren, jobcoach aanvragen, loondispensatie aanvragen. Allen conform de systematiek van het WERKbedrijf. Het werkbedrijf Utrecht Midden gebruikt de loonwaardemethodiek CompetenSYS. Certificering voor deze methodiek is een pré.


WERKbedrijf:
De klant krijgt een concreet advies gericht op de route naar werk, waarbij zoveel mogelijk wordt
aangesloten bij de motivatie, eigen regie en verantwoordelijkheid van de klant.
De arbeidsdeskundige maakt, aanvullend op het vastgestelde werkvermogen, een analyse van de
positie van de klant ten opzichte van de arbeidsmarkt en past waar nodig interventies toe die de
afstand verkleinen of opheffen.
Voor een optimale arbeidsinpassing kan de arbeidsdeskundige de klant en werkgever adviseren
over, aanpassing van taken, functie of werkplek, specifieke begeleiding van de klant, voorzieningen
en financiële tegemoetkomingen bij een lagere dan normale arbeidsprestatie.
Bij de begeleiding van de klant werken we zoveel mogelijk samen met de mensen rondom de klant
die mede ondersteunen bij de route naar werk en daadwerkelijke arbeidsinpassing. Dit vraagt
inzicht en inlevingsvermogen in de leefwereld van de klant en werkgever en oog voor diverse
Functieprofiel
belangen.
Wanneer een klant niet meewerkt aan zijn re-integratie dan wijst de arbeidsdeskundige de klant op
de consequenties hiervan.
De arbeidsdeskundige binnen het WERKbedrijf valt hiërarchisch onder de manager

- Heeft een (relevante en afgeronde) HBO opleiding.
- Heeft een erkende afgeronde AD opleiding (post HBO opleiding).
Functieprofiel
- Heeft de interne UWV AD opleiding afgerond.
- Is gecertificeerd arbeidsdeskundige volgens Hobéon-SKO en geregistreerd SRA.
- Onderhoudt de eigen vakkennis en ervaring op het gebied van arbeid, participatie en reintegratie.
- Heeft kennis van relevante wet- en regelgeving en protocollen.
- Kent en gebruikt de voor zijn vakgebied relevante procedures, processen en systemen.
- Kent en begrijpt de meest voorkomende consequenties van ziektebeelden op het menselijk
functioneren in zijn context (kunnen toepassen van relevante modellen zoals International
Classification of Function, Disability and Health – ICF, Trimbos of Wanberg).

De AD werkt in alle gevallen in een spanningsveld met verschillende belangen tussen diverse
partijen zoals werkgever, werknemer, fondsen en ketenpartijen. Het handelen of nalaten heeft een
hoog afbreukrisico voor voornoemde partijen. In de professionele context van de AD-functie
bepaalt de AD zelf welke informatie en welke bronnen hij nodig heeft om te komen tot een
professionele afweging en probleemanalyse. Hiertoe behoort ook het al dan niet oproepen van
werknemers en het verrichten van bedrijfsbezoeken, en/of inschakeling van andere specialisten

Algemeen kleurbeeld:
De vijf taken van de arbeidsdeskundige binnen UWV
- Claimbeoordeling: Een beoordeling geven over de arbeidsmogelijkheden en de mate van
arbeidsgeschiktheid van de klant op basis van onder meer de rapportages van de
verzekeringsartsen.
- Re-integratie: Richting geven aan en activeren van de participatie- c.q. arbeidsmogelijkheden
van de klant.
- Werkgeversbenadering: Het benaderen van en onderhouden van contacten met werkgevers ten
behoeve van plaatsingsmogelijkheden voor werkzoekenden met een arbeidsbeperking. Dit geldt
evenzo voor overige netwerkpartners zoals scholen, re-integratiebedrijven, WSW-instellingen
en dergelijke.
- Monitoren, handhaven en initiëren van de re-integratie inspanningen van
uitkeringsgerechtigden.
- Bezwaar en beroepszaken: leveren van oplossingen in geschillen rond werk en inkomen.