HLS-V18963 - Kwaliteitsmedewerker WMO

Vacature: Kwaliteitsmedewerker WMO

Referentie: HLS-V18963

Klant / soort bedrijf
gemeentelijke instelling
Werklocatie:
Rotterdam
Functiecategorie
Medisch/zorg/ontspanning
Functienaam
WMO Consulent
Opleiding
HBO
Dienstverband
Fulltime
Salarisindicatie € / mnd, bruto
in overleg
 
Direct solliciteren

Bedrijfsprofiel

Gemeentelijke overheidsinstelling (in Zuid Holland)

Beschrijving functie

Cluster Maatschappelijke Ontwikkeling
De directie Maatschappelijk Ondersteuning in de Wijk (MOW) bestaat uit vier rayons met
VraagWijzers en integrale Wijkteams, Kredietbank, Taskforce Tegenprestatie en de afdeling
Administratie, Advies en Implementatie, Bedrijfsvoering en Vakontwikkeling (ABV). In deze
afdeling zijn de administratieve taken, inning en facturering van de eigen bijdrage, de
kwaliteitsontwikkeling van de uitvoerende processen, klachtenafhandeling en overige
ondersteunende taken belegd.

De functie
Als kwaliteitsmedewerker ben je op de terreinen volwassenen en jeugd werkzaam in het team
Vakontwikkeling van ABV. Je werkt nauw samen met de, Vraagwijzers, wijkteams en met de
administratief medewerkers. Het is jouw taak om de front- en backoffice te adviseren en te
ondersteunen. Daarnaast coach en begeleid je de medewerkers bij het uitvoeren van hun
werkzaamheden. Je levert bruikbare en tijdige adviezen en voorstellen op het gebied van
systeemontwikkeling, werkinstructies en overige inhoudelijke zaken. Je bewaakt hierbij de
kwaliteit en zorgt voor input voor het verbeteren van de werkprocessen en dienstverlening.
Daarnaast analyseer je uitkomsten, je doet verbetervoorstellen over controles en rapportages
en je neemt het initiatief tot het oplossen van knelpunten. Je draagt hiermee bij aan het lerend
vermogen van de organisatie. Je verzorgt interne instructies en opleidingen waaronder de
basismodule WMO en Jeugdwet. Je bent gesprekspartner voor leidinggevenden en de
uitvoerende partijen. Tevens monitor en toets je alle relevante ontwikkelingen en je zorgt er
voor dat deze worden geïntegreerd binnen de afdelingsprocessen.

Vraag en aanbod?
Je bent per direct/29 aug beschikbaar.
Je beschikt over een HBO diploma, met aanvullende training/methodieken jeugdhulpverlening.
Je hebt een sterke affiniteit met zorg en
hulpverlening en ervaring met de uitvoering van de WMO (minimaal 3 jaar). Aantoonbare ervaring werken met en het toepassen van WMO.
Gezien de complexiteit van de functie vragen wij een flexibele en klantgerichte persoonlijkheid. Waarbij je communicatief vaardig bent door partijen aan elkaar te verbinden. Je bent in staat om op een juiste wijze om te gaan met weerstanden tegen veranderingen en/of nieuw beleid. Uiteraard ben je
adviesvaardig en bezit je analytisch vermogen.